Johannelund
Johannelund ligger i Grolanda, sydväst om Falköping i Västergötland.
Boningshuset på bilden nedan byggdes på 1760-talet med tillbyggningar på 1860-talet.

Gården är ansluten till KRAV och omfattar 35 ha naturbeten, 35 ha åker och 20 ha skog. 1980 köptes de första fåren in, som var av rasen gotlandsfår. Under 80- och 90-talen bedrevs främst renrasavel med gotlandsfår, men även korsningar med leicester, finull och texel testades. Mot slutet av 1990-talet fastnade vi för texel som faderras, främst för de oslagbara slaktkropparna.

År 2002 köptes de första renrasiga texeltackorna in och sedan dess har besättningen ändrat skepnad radikalt. Nu finns ca 40 texeltackor med målet att få fram så bra avelsdjur som möjligt. Vår filosofi är att bara de allra bästa djuren går till avel, resten går till slakt.

Förutom fåren har vi 15 dikor som gör stor nytta med att bevara våra vackra betesmarker. På Johannelund finns även fyra katter och 2010 fick gården tillökning i form av hästar.