Fåren på Johannelund

Johannelunds texel har mycket muskler, hög tillväxt, stark exteriör och bra fruksamhet
Det är viktigt för oss att lamningen är lätt och att tackorna klarar av att ta hand om sina lamm. Vårt urval av livdjur baseras på avelsvärden, exteriörbedömningar samt egna anteckningar om egenskaper som lynne och modersegenskaper.

Muskler: Våra lamm mönstras och slaktas  klasserna i E+, E, E- eller U+.
Tillväxt: Våra lamm växer i regel mellan 350 och 500 g/dag. Tillväxten är viktig vid livdjursurvalet och vi vill öka den genomsnittliga tillväxten något.
Exteriör: Vi är noggranna med att välja baggar och tackor med bra benställning, stark rygg och karakteristiska men nätta texelhuvuden.
Fruktsamhet: Våra äldre tackor brukar få 1,8 lamm per tacka, medan ungtackorna brukar få 1,3 lamm per tacka. Vi vill öka antalet lamm per tacka något.

Mer info om produktionen:
Nedan kan ni se några figurer över produktionen på Johannelund.

Figuren till vänster visar antal uppfödda lamm per tacka och figuren till höger visar andelen ungtackor de senaste fem åren. Vi siktar på att öka antal uppfödda lamm per tacka till 1,8 de närmsta åren. Målet är 2,0 på äldre tackor.